Motyw inkwizycji

Jego głównym bohaterem jest Bernard Gui. Inkwizytor nie sili się na finezję, złapanych w podejrzanych okolicznościach Salwatora i młodą dziewczynę uznaje za winnych. Podobnie strachem i torturami zmusza do wyznania winy klucznika, brata Remigiusza. Bernard jest prostacki i okrutny, metody, jakimi się posługuje, budzą obrzydzenie Wilhelma.

Źródło: streszczenia.pl